Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar upp 1 miljard USD i ny obligation

Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD (ca 10,2 miljarder SEK) i en ny obligation med förfall 2024-01-16. Detta var den fjärde USD-transaktionen för året.

Intresset för transaktionen var stort. 55 investerare, med bud på totalt över 2,0 miljarder USD, fanns med i orderboken. Obligationen prissattes 11 baspunkter över swapräntan och 26,1 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. För Kommuninvest är prisnivåerna nu lägre i USD-marknaden än i SEK-marknaden.

– Våra USD-transaktioner har så långt i år varit framgångsrika. Den här var inget undantag. Med en stor och diversifierad orderbok blev utfallet mycket positivt. USD-marknaden spelar en viktig roll i vårt arbete med att säkra kostnadseffektiv finansiering av investeringar i den svenska kommunsektorn, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Transaktionsdetaljer: Press Points

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela