Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet: Ungdomsbrandkår ska värna ungas trygghet i Tanums kommun

Tanums kommun har påbörjat bygget av en ny utryckningsanläggning där både räddningstjänst och ambulans ska samlas. I samband med investeringen skapas en ungdomsbrandkår för att försöka komma till rätta med en problematik kring eldningsförsök och skadegörelse i skolmiljöer och på andra håll i samhället. För denna satsning har Tanums kommun nu beviljats ett Lån för Social Hållbarhet.

Tanums kommun har påbörjat bygget av en ny utryckningsanläggning där räddningstjänst och ambulans ska samlas. Anläggningen väntas stå klar sommaren 2024. För ambulansdelen kommer uthyrning att ske till Västra Götalandsregionen.

I samband med denna nyinvestering gör kommunen en riktad insats för att hantera en problematik med eldningsförsök och skadegörelse i skollokaler och skolbussar. Till detta ska läggas flera eldningsförsök på andra platser. Situationen har lett till ökad otrygghet och oro bland de yngre invånarna i kommunen.

I syfte att komma till rätta med problemen har kommunen börjat utveckla en ungdomsbrandkår bestående av intresserade ungdomar på högstadieskolorna. I rekryteringen finns det en särskild strategi för att även fånga upp ungdomar som varit involverade i tidigare eldningsförsök och skadegörelse samt de som av skola och socialtjänst bedöms ha behov av insatsen av andra orsaker.

Ungdomsbrandkåren ska hjälpa till med förebyggande arbete som att ha koll på bland annat utrymningsvägar och brandsläckare. Räddningstjänsten och ungdomsbrandkåren ska genomföra utbildningar på skolorna. Ytterligare utbildningar med riktat fokus ska kunna göras vid särskilda händelser. Inriktningen är att alla elever genom en grundläggande brandutbildning ska få förståelse för räddningstjänstens arbete samt riskerna med eldning och bränder.

Kommunens målsättning är att incidenterna med eldningsförsök och skadegörelse ska minska mot noll samt att den otrygghet och oro som finns ska försvinna.

För finansieringen av investeringsdelen i denna satsning har Tanums kommun beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 124,5 miljoner kronor. Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet, som prövar dessa låneansökningar, sade ja vid sitt senaste sammanträde.

– Det är mycket glädjande att vårt arbete för att öka tryggheten i Tanum uppmärksammas. Att Tanums kommun beviljas ansökan om socialt hållbart lån blir ett kvitto på kommunens aktiva arbete för ökad trygghet och nu har både Tanums Bostäder AB och Tanums kommun blivit beviljade socialt hållbart lån av Kommuninvest!, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd, (M).

– Genom kombinationen av den nya utryckningsanläggningen och ungdomsbrandkåren tar Tanums kommun ett innovativt helhetsgrepp i trygghetsarbetet. Genom den sociala finansieringsmodellen läggs ökad vikt vid uppföljning och det blir intressant att följa detta över de kommande åren. I den här satsningen finns stor potential till lärande, både lokalt och för räddningstjänster nationellt, säger Hanna Leife, hållbarhetsstrateg på Kommuninvest och sekreterare i Kommittén för Social Hållbarhet.

För ytterligare information

Tanums kommun

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef
Tel: 0525-18 123
E-post: Ulrika.Gellerstedt@tanum.se

Kommuninvest

Hanna Leife
Hållbarhetsstrateg
Tel: 073-054 14 24
E-post: hanna.leife@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
Tel: 070-886 94 76
E-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-post: david.ljung@kommuninvest.se

Dela