Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Uppdaterad rådgivning om finanspolicy

Kommuninvest presenterar idag ett uppdaterat rådgivningsmaterial för den som ska utforma eller revidera en finanspolicy inom kommunsektorn.

I och med att ränteläget och andra förutsättningar förändrats på senare tid är det nu relativt vanligt att man i kommun- och regionkoncerner ser över sina finanspolicies. Därmed blir det uppdaterade materialet särskilt relevant.

Materialet har två delar. Den första delen, Finanspolicy-mall, ska kunna användas i framtagandet av den egna finanspolicyn. I mallen finns de grundläggande beståndsdelar, i form av bland annat ramar och riktlinjer, som behöver ingå i en gedigen finanspolicy.

Mallen är utformad för att den ska kunna passa de flesta kommunkoncerner. Beroende på struktur och storlek kan delar läggas till. Mallen kan även, med vissa språkliga och eventuellt andra anpassningar, användas som utgångspunkt för regionkoncerner.

Den andra delen av materialet, Hjälptext, fungerar som en mer detaljerad guide för den som jobbar med mallen. Där förs mer utförliga resonemang kring viktiga aspekter, frågeställningar och överväganden.

En viktig avvägning, som särskilt präglar skuldförvaltningen, är den mellan kostnad och risk. Det gäller att skapa sig en uppfattning om den egna räntekänsligheten och att utifrån det hitta en lämplig balans. Upplägget i dessa frågor utgår från den ”Handbok i Skuldförvaltning” som Kommuninvest publicerade i september 2022.

Rådgivningsmaterialet är en vägledning, men ska inte ses som något facit. En finanspolicy måste alltid anpassas efter verksamheten. Mallen behöver bearbetas utifrån egna analyser och bedömningar. Det är avgörande att den slutgiltiga policyn är väl grundad i de realiteter som gäller för den egna organisationen.

– Mycket av vår kunddialog handlar i nuläget om de centrala beståndsdelar som vanligtvis ingår i en finanspolicy. I detta finns det ett tydligt fokus på skuldförvaltningen. I ett förändrat ränteläge är det många som gör en extra översyn av sin skuldportfölj. Därför är det särskilt glädjande att vi nu kan introducera ett uppdaterat rådgivningsmaterial. Vi hoppas att det ska komma till nytta. Om man har frågor eller synpunkter är man varmt välkommen att höra av sig till oss, säger Maria Åström, finansrådgivare på Kommuninvest.

Rådgivningsmaterial: Finanspolicy inom kommunsektorn – Vägledning

För ytterligare information

Maria Åström
Finansrådgivare
Tel: 010 470 89 76
E-mail: maria.astrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela