Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar upp 1 miljard USD i ny obligation

Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD (ca 10,9 miljarder SEK) i en ny obligation under USD-benchmarkprogrammet.

Efterfrågan på den nya obligationen, som har förfall 2025-07-02, var hög. Orderboken inkluderade nära 90 investerare, med bud på mer än 3,3 miljarder USD. Obligationen prissattes 29 baspunkter över swapräntan och 17 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

Efter denna transaktion, som var den andra USD-emissionen för året, har Kommuninvest totalt 14,5 miljarder USD utestående i detta program.

– Vi fortsätter att mötas av ett stort investerarintresse i USD-marknaden. Orderboken var ännu en gång stor och väldiversifierad. Att vi nu kontinuerligt agerar i alla våra tre strategiska marknader – USD, EUR och SEK – är en klar fördel. I slutändan handlar det om att säkra en kostnadseffektiv finansiering av välfärdsinvesteringar i Sverige, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Transaktionsdetaljer: Press Points

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela