Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder USD i ny benchmark-obligation

Kommuninvest lånade idag upp 1,25 miljard USD (ca 13,6 miljarder SEK) i en ny obligation med förfall 2025-04-16.

Orderboken bestod av 84 investerare, med bud på 3,9 miljarder USD. Obligationen prissattes 28 baspunkter över swapräntan och 40 baspunkter över en amerikansk tvåårig statsobligation.

– USD-marknaden är mycket viktig i vårt arbete med att säkra kostnadseffektiv finansiering av välfärdsinvesteringar i den svenska kommunsektorn. Vi fortsätter att mötas av ett stort investerarintresse och vi hade en väldiversifierad orderbok, vilket resulterade i ännu en gedigen benchmarktransaktion, säger Erik Rosenberg, Senior Funding Manager på Kommuninvest.

Detta var den fjärde USD-emissionen för året. Efter denna transaktion har Kommuninvest totalt 15 miljarder USD utestående i USD-benchmarkprogrammet.

Transaktionsdetaljer: Press Points

För ytterligare information
Tobias Landström, bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-post: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Erik Rosenberg, senior förvaltare
Tel: 010-470 87 03
E-post: erik.rosenberg@kommuninvest.se

Victoria Preger, kommunikationschef
Tel: 0702-668726
E-mail: victoria.preger@kommuninvest.se

Dela