Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Borgensavgifter – uppdaterad referensinformation

Hösten 2021 lanserades ”Borgensavgift för kommunala bostadsbolag – en uppdaterad vägledning” av Sveriges Allmännytta, SKR och Kommuninvest. I vägledningen presenteras, utifrån en grundläggande analys av rätts- och policyutvecklingen, sex rekommendationer om hur man i denna kontext principiellt bör gå till väga för att fastställa borgensavgifter.

För att underlätta den praktiska användningen av vägledningen är den kopplad till en referensinformation. Efter ett längre omtag har en reviderad version av denna referensinformation nu publicerats på Kommuninvests hemsida.

Turbulensen i räntemarknaden från våren 2022 visade att det krävdes en ny metod för att illustrera ränteutvecklingen i den privata SEK-obligationsmarknaden. Grunden för referensinformationen är i den nya versionen alltjämt densamma: S&P Sweden Investment Grade Corporate Bond Index. Men i stället för att fokusera på medelvärden utgår referensinformationen numera från avkastningskurvor. Det ger en robust och konsekvent bild av ränteutvecklingen.

Med avkastningskurvorna – för var och en av ratingkategorierna AA, A och BBB – blir referensinformationen också lite enklare att använda. Det går att göra en direkt avläsning för den eller de löptider som är aktuella i det enskilda fallet. Referensinformationen kommer att uppdateras i början av varje månad.

Användare av referensinformationen är varmt välkomna att höra av sig till Kommuninvests finansrådgivare för svar på frågor, stöd och rådgivning! Vi har bland annat möjlighet att bistå med avläsning vid andra tidpunkter samt med genomsnitt för andra tidsperioder än vad som framgår i den publicerade informationen.

Kommuninvest.se: Borgensavgifter – vägledning och referensinformation

Kontakta din finansrådgivare eller Team Rådgivning i kundgruppen: Kundgruppen

Dela