Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest tar in 1 000 miljoner EUR i ny obligation

Kommuninvest emitterade idag 1 000 miljoner EUR (ca 11,4 miljarder SEK) i en ny obligation med förfall 12:e februari 2027. Detta är årets första emission i EUR.

Efterfrågan på den nya obligationen var stor. Orderboken bestod av nära 57 investerare, med bud på totalt över 2,2 miljarder EUR. Transaktionen prissattes på noll baspunkter jämfört med den treåriga swapräntan.

Den långfristiga upplåningen för 2024 förväntas uppgå till 130–150 miljarder kronor.

– Vårt fokus är att säkra så goda finansieringsförutsättningar som möjligt för de omfattande investeringar som kommuner och regioner nu gör i den svenska välfärden. Med en väl diversifierad orderbok blev detta ännu en mycket positiv transaktion i EUR-marknaden, säger Marcus Waineby, Senior förvaltare, Kommuninvest.

Transaktionsdetaljer: Press Points

För ytterligare information:
Christian Ragnartz, chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34
e-post: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior Förvaltare, tel: 010 470 88 63
e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Victoria Preger, Kommunikationschef, tel: 070-266 87 26
e-post: victoria.preger@kommuninvest.se

Dela