Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nytt upplägg för att säkerställa korrekta signaturer i KI Finans – obligatoriskt från 5 mars

I maj 2023 lanserades en ny funktion för beslutsdokument i KI Finans. Funktionen, som utgör beslutsdelen i appen Beslut & Behörighet, innebär att kunden på egen hand laddar upp och länkar beslutsdokument som underlag för lån. Det har så långt rört sig om upplåningsbeslut för kommun/region samt upplåningsbeslut och borgensbeslut för bolag/stiftelser/kommunalförbund.

I syfte att värna säkerheten för kunden vidtar Kommuninvest nu ytterligare åtgärder för att i den digitala låneprocessen säkerställa att behörig person signerar låneavtal och borgensförbindelse. För detta har beslutsfunktionen byggts ut till att även möjliggöra uppladdning av behörighetsstyrkande dokumentation.

Kunden kommer att behöva ladda upp dokumentation för att styrka att den som skriver under låneavtal och borgensförbindelse har behörighet att göra det. I normalfallet handlar det för kommun/region om delegationsordning eller särskilt beslut från kommunstyrelsen samt för bolag om registreringsbevis och eventuellt styrelseprotokoll.

Precis som med övriga dokument innebär användningen av beslutsfunktionen i detta fall att hanteringen blir transparent och att kunden har full koll på sin egen dokumentation. Redan nu går det att ladda upp även denna dokumenttyp. Vi på Kommuninvest granskar och godkänner de uppladdade dokumenten.

Från 5 mars blir det obligatoriskt att peka på uppladdade behörighetsstyrkande dokument vid varje lånetillfälle. Det innebär praktiskt att kunden behöver ha laddat upp dokument som styrker undertecknande i Beslut & Behörighet och att dokumentet/dokumenten fått status giltigt. I själva affärsavslutet kommer kunden sedan, på en ny flik, att få peka på det/de dokument som styrker undertecknandet av låneavtalet och i förekommande fall borgensförbindelsen. Kommun/regioner laddar upp dokument som styrker undertecknande för låneavtal. Bolag/stiftelser/kommunalförbund/föreningar laddar upp både dokument som styrker undertecknande av låneavtal och dokument som styrker undertecknande av borgensförbindelse.

Den som inte har laddat upp behörighetsstyrkande dokumenten och fått dem godkända kommer inte att kunna genomföra ett digitalt affärsavslut.

Så länge som dokumenten är aktuella kan de användas vid flertalet lånetillfällen. När nya beslut fattas behöver de nya dokumenten laddas upp.

Vi har utökat vår manual¹ för uppladdning av beslutsdokument till att även inkludera denna dokumenttyp.

Vår ambition är att hanteringen av de behörighetsstyrkande dokumenten ska bli så smidig som möjligt.

När man hanterar de behörighetsstyrkande dokumenten är det bra att även kontrollera att övriga dokument som krävs för att kunna låna (ram nyupplåning/ram omsättning/totalram samt för bolag även ram för borgen) finns på plats i Beslut & Behörighet och är uppdaterade.

Hör gärna av er med frågor och synpunkter! Vi hjälper gärna till!

¹ Manual

Kontakt: Kundgruppen

Dela