Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Fördelarna med aktiv och systematisk likviditetsplanering

Intresset för att bygga en mer aktiv och systematisk likviditetsplanering verkar fortsätta att öka inom kommunsektorn. I det högre ränteläget, och med en pressad kommunal ekonomi, har frågan alltmer kommit i fokus. För några veckor sedan deltog exempelvis fler än 200 personer i en KI Finans-utbildning om verktyget Likviditet & Investeringar. Theresia Ferm, finansrådgivare på Kommuninvest, konstaterar att det finns flera fördelar med att uppgradera sin likviditetshantering. Det handlar om allt från att skapa öka trygghet och transparens till att minska checkkrediter och undvika brandkårsutryckningar.

Vad händer nu med likviditetsplaneringen inom kommunsektorn?

– Med högre räntor och tuffare ekonomiska tider har intresset för likviditetshanteringen vuxit successivt över de senaste 2–3 åren. Detta har blivit ett mer framträdande område än det tidigare var i den kommunala ekonomin. Vi har noterat att även politiken på flera håll har valt att lyfta upp likviditetsfrågorna på sin agenda.

När vi för några veckor sedan arrangerade en KI Finans-utbildning om verktyget Likviditet & Investeringar (L&I) hade vi fler än 200 deltagare. Vi ser att många är på väg att uppgradera sin likviditetshantering och att L&I då betraktas som ett starkt alternativ. I jämförelse med Excel, som alltjämt är en vanlig lösning, ger L&I helt andra möjligheter.

Att uppgradera likviditetsplaneringen, exempelvis med hjälp av KI Finans L&I kräver säkert en del tid och resurser. Vilken typ av insats behöver man göra?

– Det stämmer att det behövs lite fotarbete för att komma igång med L&I. Men från de som har gjort det får vi höra att den initiala insatsen ändå är fullt hanterlig. Detta är ett förhållandevis lättanvänt verktyg där man kan starta upp ganska snabbt. Det är också så att man kan börja på en grundläggande nivå, med det nödvändigaste, och sedan bli mer avancerad i sin användning.

Vilka är fördelarna med att utnyttja L&I?

– Vi har gjort en liten sammanställning av de huvudsakliga fördelar med L&I som våra aktiva användare så långt har pekat på. Det blev en lista i sex punkter:

Trygghet och kontroll. Med likviditetshanteringen ordentligt samlad på ett ställe vet man hur man ligger till och behöver inte råka ut för några onödiga överraskningar. Kvaliteten i prognoserna förbättras. Men slipper brandkårsutryckningar på grund av bristande information eller felbedömningar. Särskilt värdefullt är detta när man samlar hela koncernen i verktyget.

Effektivitet. När man väl startat upp går användande att göra mycket effektivt. Uppdateringar och analyser kan göras snabbt och precist. Användare som flyttat från Excel till L&I kan ofta räkna in rena tidsbesparingar.

Optimerade räntekostnader. Med god koll på likviditetsflödet behöver man inte bli för tidig med att ta upp lån eller för sen med att betala tillbaka lån. På så vis kan man, särskilt på lite sikt, pressa ner sina räntekostnader.

Minskad checkkredit. På ungefär samma tema kan en vässad likviditetshantering också ge möjligheter att sänka checkkrediter. Eftersom sådana kan vara dyra kan detta ge en substantiell besparing.

Tillgänglighet och transparens. Med den samlade likviditetshanteringen, och den funktionalitet som verktyget erbjuder, kan man enkelt summera och beskriva aktuellt läge för interna och externa intressenter. De som vill veta hur det går kan ges god insikt.

Samlad bild över hela koncernens likviditet. Verktyget ger en konsoliderad prognosvy för hela koncernen. I takt med att alla bolag inom en koncern börjar prognosticera sin likviditet i L&I uppdagas därför ofta möjligheter att trimma den samlade likviditetsbufferten på koncernnivå. Jobbar man dessutom med ett koncernkonto kan den samlade likviditetsplaneringen ge ökad möjlighet att optimera timing och storlek på finansieringen.

 

Material

Ny inspelning: KI Finans-utbildning i likviditetsplanering – kundperspektiv Hans Kenttä (mars 2024)

Inspelning: KI Finans-utbildning i likviditetsplanering – med kundperspektiv Caroline Karlsson

5 frågor för en bättre likviditetsplanering

KI Finans

Dela