Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Säker start” introduceras i slutet av april

Från 1 maj blir ”Säker start” tvingande för samtliga myndigheter, företag och organisationer som använder BankID i sina e-tjänster. Syftet är att försvåra för exempelvis telefonbedrägerier där personer blir ombedda att identifiera sig med BankID som startats av bedragaren. Hos Kommuninvest kommer den digitala låneprocessen att senare under april övergå till att använda Säker start vid affärsavslut.

För den som vill läsa mer hänvisar vi till BankID:s hemsida.

Idag använder vi oss av det som kallas för personnummerstart. Identifiering eller underskrift startas genom att du skriver in ditt eller någon annans personnummer i exempelvis en e-tjänst. Framöver kommer personnummerstart inte vara möjligt. Det innebär att den person som har delegation att uppta lån och ska bekräfta ett affärsavslut också måste vara den person som själv startar bekräftelsen på sitt BankID.

Det kommer att finnas två alternativ framåt: via autostart för BankID på samma enhet (BankID måste vara installerat på den enheten som ni gör affärsavslutet på) eller via rörlig QR-kod för BankID på annan enhet. Kommuninvest kommer att tillhandahålla båda alternativen.

Om du hanterar affärsavslutet idag, men inte är den som ska bekräfta affärsavslutet, blir förändringen att personen som har delegation att uppta lån måste vara närvarande vid affärsavslutet. Personen kommer att behöva starta BankID på egen hand genom att scanna den QR-kod som visas för att kunna slutföra affärsavslutet.

I övrigt kommer det inte att vara någon skillnad. Allt kommer att fungera som det gör idag.

Hör gärna av dig till oss med frågor eller synpunkter kring detta!

Dela