Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny grundskola i Norra Hallsås i Lerums kommun

Projektbeskrivning

Nu byggs en ny grundskola i Norra Hallsås i Lerums kommun. Skolan kommer ta emot 800 elever i förskoleklass till årskurs 9. Det inkluderar en anpassad skola med plats för cirka 50 elever med särskilda behov.

 

Den nya skolan i Norra Hallsås kommer att vara placerad på en yta där hänsyn tagits till naturen. I de fall avverkning av skog och sprängningar i berg behövts har det gjorts i minsta möjliga grad.

 

Skolan är utformad för att kunna bevara mycket av den natur som redan finns där och för att passa in. En groddjursdamm kommer finnas i anslutning till skolans område samt en undergång för groddjuren. På skolgården skapas skyfallslösningar som binder ihop området till Säveån. Det kommer att göras i form av bland annat en större damm, anpassningar i naturen och på skolgården som klarar av en större mängd vatten vid skyfall.

 

Skolan kommer att ha en fullstor idrottshall som ska kunna nyttjas av föreningar och allmänhet på kvällar och helger.

Låntagare: Lerums kommun

Medlem: Lerums kommun

Investeringen avser: Ny grundskola

Lånebelopp: 421 000 000

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt