Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Svenskt obligationsprogram

Svenskt obligationsprogram är ett medelfristigt benchmarkprogram i SEK för löptider över 1 år, vanligen mellan 1 och 10 år, som har gett den svenska räntemarknaden ett nytt tillgångsslag – likvida kommunobligationer – som ett attraktivt komplement till statspapper och bostadsobligationer. Ambitionen är att obligationsprogrammet ska vara störst av Kommuninvests upplåningsprogram.

Benchmarklån

Kommuninvest har som övergripande mål att varje ny utestående obligation ska uppnå benchmarkstorlek om SEK 3 mdr så fort som möjligt. De efterföljande skuldförbindelser som ges ut under obligationslånets löptid ges ut genom utökningar. Villkoren, förutom den yield/avkastning som ges, blir identiska med de skuldförbindelser som utgivits vid det första emissionstillfället.

Emissionsförfarande

Från och med 27 april gäller:

  • Kommuninvests veckovisa upplåning i det svenska benchmark-programmet kommer uteslutande att skötas genom Bloombergs auktionsplattform (AUPD).
  • Dagen innan auktion kommer Kommuninvest förmedla de volymer som erbjuds för varje obligation. Beroende på bolagets upplåningsbehov i respektive löptid kommer volymerna att variera och kan ibland bli noll.
  • Auktionen startar onsdag kl 09.00. Bud läggs som spread mot matched maturity swap uttryckt i baspunkter (BP). Bud läggs via återförsäljare i benchmark-programmet.
  • Auktionen stänger kl 10.00. Resultaten meddelas normalt inom 15 minuter efter stängningen. För återförsäljare kommer en sammanfattning av auktionen finnas på Bloomberg.
  • Kommuninvest förbehåller sig rätten att avslå bud som bedöms vara onödigt dyra. Det finns inga absoluta regler för avslag. På en volatil och osäker marknad kan större avvikelser från indikativa marknadspriser godtas.

Återköpsfacilitet i det svenska obligationsprogrammet

  • Kommuninvest erbjuder en återköpsfacilitet till market makers. Detta gäller för utestående obligationer under det svenska obligationsprogrammet med en återstående löptid kortare än 12 månader.
  • Återköp kommer att erbjudas löpande enligt förutbestämda villkor.  
  • Om inget annat kommuniceras genomförs återköpen i ränta.

Statistik per 2020-08-31

NamnISINFörfallKupongUtestående volym (SEK)
K2012SE00057056212020-12-012,50%22 542 000 000
K2109SE00069950642021-09-151,00%38 559 000 000
K2206SE00092694182022-06-010,25%38 215 000 000
K2302SE00096629432023-02-220,75%31 535 000 000
K2311SE00109482402023-11-131,00%33 368 000 000
K2410SE00104692052024-10-021,00%35 651 000 000
K2505SE00114140102025-05-121,00%35 900 000 000
K2602SE00137454522026-02-040,75%11 425 000 000
K2611SE00125695722026-11-121,00%26 950 000 000
Totalt utestående volym274 145 000 000

Återförsäljare

ÅterförsäljareTelefon
Barclays  +44 20 777 37 584
Danske Bank +46 8 568 808 98
Nordea +46 8 407 91 18
SEB +46 8 506 23 170
Svenska Handelsbanken +46 8 463 25 51
Swedbank +46 700 91 17

Programdokumentation