Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Rapportfunktionen förbättrad – nya möjligheter att skapa en snyggare rapport

Det är nu lättare att hitta de kolumner  och beräkningar man vill inkludera på den rapport man skapar.  Många kolumner/nyckeltal är grupperade tillsammans, men främst finns nu fritext sökfält som möjliggör att snabbare hitta  de värden man önskar i den nu utökade listan av tillgängliga kolumner (skriv t.ex. ”ränta”, eller ”datum”) .

Kolumn- och radordningen nu kan justeras genom drag-and-drop, d.v.s manuellt flytta ordningen på valda kolumner. Man kan man andra ord få kolumner/rader i den ordning som passar dig bäst.
Övriga inställningsmöjligheter kvarstår:

  • Gruppering av affärer i flera led, t.ex. per affärstyp, per motpart, etc.
  • Transponera d.v.s skifta kolumner/rader
  • Visa på en egen rad i rapporten, om så önskas:  swap-benen var för sej (på swappar);  de underliggande värdepappren (på program); enskilda dragningar (på kreditfacilitet).