Förlängningspolicy möjliggör nu att förlänga alla amorteringsbelopp om så önskas

Denna inställning görs antingen på den generella/övergripande förlängningspolicyn eller på ett enskilt lån. Den bokas genom att klicka boxen ”Förläng amorterande affär”.