Ägarandel – nu med 9 decimaler

En del kommuner har till exempel 1/3 finansiellt åtagande i ett bolag. Tidigare har denna ”ägarandel”, som anges per Enhet, endast supportat 2 decimaler. Nu kan istället upp till 9 decimaler anges.