Annuitetslån

För Fasträntelån (inte rörlig ränta) finns nu möjligheten att boka annuitetsamortering.  Det sker under sektion ”Amortering”. Lånet amorteras då ned med ett konstant betalbelopp (ränta+amortering) varje period så hela lånet är helt amorterat på slutdatumet.