Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Implicita swapkurvor (så kallade forwardkurvor) syns nu i Marknadsdata

Hittills har implicita Stibor-räntor visats i Marknadsdatafliken, dvs förväntade framtida Stibor-räntor. Nu finns samma vy även för ränteswappar på olika löptider. Man kan tex klicka på SWAP 5y, vilket uppdaterar graferna längst ner: ”Fixinghistorik” och ”Implicit Kurva”.   Notera att detta endast är en förbättrad visning – implicita räntor har alltid fungerat i KI Finans (under ”huven”, i framåtblickande beräkningar och diskontering) men ”implicit kurva” har inte visats tidigare.