Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Implicita swapkurvor (så kallade forwardkurvor) syns nu i Marknadsdata

Hittills har implicita Stibor-räntor visats i Marknadsdatafliken, dvs förväntade framtida Stibor-räntor. Nu finns samma vy även för ränteswappar på olika löptider. Man kan tex klicka på SWAP 5y, vilket uppdaterar graferna längst ner: ”Fixinghistorik” och ”Implicit Kurva”.   Notera att detta endast är en förbättrad visning – implicita räntor har alltid fungerat i KI Finans (under ”huven”, i framåtblickande beräkningar och diskontering) men ”implicit kurva” har inte visats tidigare.