Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests engagemangsbesked publiceras nu månadsvis i KI Finans

Kommuninvest har efter önskemål börjat publicera engagemangsbesked oftare. Nu finns de tillgängliga månadsvis. Några arbetsdagar in i månaden finns föregående månads besked publicerat i KI Finans. Du hittar dem under dokumentfliken. Ett förslag är att lägga in en personlig Påminnelse, dvs en påminnelse från KI Finans, när nya Engagemangsbesked publiceras.