Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Konstant avgiftsbelopp i Periodiska avgifter

Periodiska avgifter (tex borgensavgift) kan nu anges som ett konstant belopp, istället för en funktion av utestående belopp. Inställningen görs när den periodiska avgiften registreras.  Avgiften kan modifieras i utkaststatusen.