Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nya indikatorer i analysen Finanspolicy

Antal enskilda affärer överstigande X % av utestående balans – mäter hur många affärer som överstiger en viss andel av den totala utestående låneskulden (aktuell skuld, ej ursprunglig skuld)

Skuldtyp X andel av utestående balans – där skuldtyp är t ex lån, tillsvidarelån, checkkonto, certifikat, MTN