Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Avgifter på Checkkonto

Nu är det möjligt att registrera avgifter på checkkonto på samma sätt som för kreditfacilitet. Det innebär att det går att registrera följande avgiftstyper: nyttjandeavgift, icke nyttjandeavgift, periodisk avgift och förskottsavgift. Registreringen görs på fliken.