Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Utökade grupperingsmöjligheter i rapporter

I rapporttyperna balansrapport, fasta perioder, valfri period, cashflowrapport går det nu att gruppera resultatet efter affärsdatum, startdatum och slutdatum. I cashflowrapporten och betalschemarapporten går det dessutom att gruppera efter betaldatum.

I höst kommer även möjlighet att kunna sortera rapporterna på valfri kolumn.