Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Två nya indikatorer för rapporter

Två nya indikatorer för rapporter har lagts till:

  • Amortering kommande 3 mån
  • Amortering kommande 12 mån

Nyckeltalen används i en Balansrapport och visar amortering inklusive förfall för kommande 3 respektive 12 månader räknat från rapportdatum.