Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Planer på grön obligation i svenska kronor offentliggjorda

Kommuninvest i Sverige AB har gett mandat till Danske Bank, Nordea och SEB inför kommande emission av en grön obligation i svenska kronor. Transaktionen förväntas lanseras och prissättas i närtid, givet stabila marknadsförutsättningar.

Gröna obligationer riktas till institutionella investerare som vill placera i projekt som minskar klimatbelastningen och främja en hållbar samhällsutveckling. Totalt har gröna obligationer till ett värde av närmare 250 miljarder USD hittills emitterats, i över 20 valutor och i alla världsdelar. I takt med att alltfler investerare integrerar miljö- och hållbarhetsfrågor i sina investeringsstrategier väntas marknaden fortsätta växa snabbt.

Film om Kommuninvests gröna finansieringsmodell

Läs mer om våra gröna obligationer

 

 

 

Om Kommuninvest
Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.