Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Prestandaproblem

Många har märkt av att KI Finans har dragits med prestandaproblem till och från under våren. Vi jobbar hårt tillsammans med leverantören för att lösa problemen. Bl a har resurserna som jobbar med kalibrering, optimering och övervakning ökats. I början av juni är ett antal prestandaförbättrande åtgärder planerade att driftsättas.

Vi hoppas att kunna återställa önskad nivå av användarupplevelse.

Kontakta oss gärna med feedback i dessa frågor så hjälper det oss att få ett bättre underlag till de tekniska förbättringar som krävs.