Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Avgifter (tex Premium/Discount) kan nu inkluderas i ränteberäkningarna på Räntekostnadsanalysen och Skuldprofilsanalysen

Om man klickar i ”inkludera avgifter” så tas dessa med i ränteberäkningarna på dessa två analyser. Notera att alla avgifter som registrerats tas med i beräkningarna. Avgiftsexempel är premium/discount, stängningskostnad, periodiska avgifter, etc.