Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Betalschemarapport” (en ny rapporttyp) möjliggör att filtrera ut alla fixingar eller betalningar som sker i en period

Denna nya rapporttyp ger möjlighet att ta ut relevanta nyckeltal på fixingar, betalningar, eller ränteperioden start alt. slut som inträffar under vald period.  Rapporten kan med fördel köras om jag tex vill se alla fixingar (datum och värden) för nuvarande månads betalningar, eller vice versa. Filtret som styr vad som inkluderas i rapporten ligger längst ner till vänster och kallas ”Filter för indikator”.  I övrigt fungerar rapporten som alla andra; välj rapportens kolumner till höger, välj eventuell gruppering i mitten, samt namn, sortering och andra inställningar till vänster.