Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Likviditets och Investeringsmodulen – status

KI Finans har nyligen kompletterats med en modul för likviditets- och investeringsplanering, för att underlätta kommunsektorns planeringsförmåga gällande likviditet och finansiering.

Sedan lanseringen i slutet av augusti har vi på Kommuninvest, vår referensgrupp samt ett antal kunder haft möjlighet att på detaljnivå använda verktyget.

Vi kan nu konstatera att likviditets- och investeringsmodulen inte lever upp till våra gemensamma, högt ställda förväntningar. För närvarande är tjänsten vare sig tillräckligt enkel eller användarvänlig. Kommuninvest vill tillsammans med sina kunder utveckla tjänster och produkter av hög kvalitet.

Leverantören tar ansvar för den situation som uppstått, och vi räknar inte med att detta ska leda till fördyringar för Kommuninvest eller våra kunder. Vi utesluter dock inte att ett leverantörsbyte kan bli nödvändigt.   Den lanserade versionen betraktar vi som en beta-version, öppen att laborera i och experimentera med för referensgruppen. Efter kontakt med kundansvarig på Kommuninvest kan den öppnas upp även för andra kunder. Observera att vi inte kan garantera att information som läggs in i systemet kommer att följa med till nästa version.

Mer information om när en ny likviditets- och investeringsmodul kan komma att lanseras  publiceras senare, i dagsläget kan vi inte lämna något definitivt besked kring detta.