Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Massredigering, dvs uppdatering av flera affärer samtidigt, är nu möjligt avseende Egna Värden och balanser på Checkkonton/Kreditfaciliteter/OTC Certprogram

Funktionen finns under ”Lägg till affär” (längst upp till höger) på Skuldportföljen.  Knappen ”massredigering” startar en wizard som guidar dej genom stegen. Funktionen bygger på att uppdatera värdena i en Excelmall som finns för nerladdning. Alla gällande affärer (affärsnamn) följer då med, i vänstra kolumnen, och de värdena jag vill uppdatera fyller jag i kommande kolumner, innan filen sparas och importeras.  Övningen kan upprepas.