Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Affärstyp ’Garanti’ (lämplig för tex borgen) kan nu kopplas till fler än ett lån

Affärstypen ”Garanti” kan med fördel användas för att registrera och beräkna borgensavgiften. Hittills har endast ett lån kunna länkas till en garanti, men nu kan flera lån länkas. Detta görs ett i taget, och beräkningen kan ske mot utestående belopp vid periodens ingång, utgång, eller genomsnitt.

Relaterat: Om borgensman (kommunen) vill inkludera borgen i FILTRET för alla sina affärer, måste filtret ändras och få ett tillägg (en ny rad) som säger ”Borgensman” ”är” xxx kommun.