Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny kalenderapplikation släpps 20 februari

Den 20:e februari släpps den nya och förbättrande kalenderapplikation i KI Finans.

  • Ny filterfunktionalitet till vänster i vyn ger möjlighet att välja vilka händelsetyper, t.ex. förfall, betalningar eller fixingar, som ska visas i kalendern.
  • Genom att klicka på pilarna ( >>) till höger i vyn visas upp till 100 kommande händelser (tidigare fem stycken).
  • Portföljtabben ovanför kalendern har fått nytt utseende.
  • Ny snabbvalsfunktion möjliggör smidigare navigering mellan olika tidperioder.