Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny kalenderapplikation släpps 20 februari

Den 20:e februari släpps den nya och förbättrande kalenderapplikation i KI Finans.

  • Ny filterfunktionalitet till vänster i vyn ger möjlighet att välja vilka händelsetyper, t.ex. förfall, betalningar eller fixingar, som ska visas i kalendern.
  • Genom att klicka på pilarna ( >>) till höger i vyn visas upp till 100 kommande händelser (tidigare fem stycken).
  • Portföljtabben ovanför kalendern har fått nytt utseende.
  • Ny snabbvalsfunktion möjliggör smidigare navigering mellan olika tidperioder.