Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i dollar

Kommuninvest har emitterat motsvarande 12 miljarder kronor i en ny 2-årig obligation för sitt program för s.k. benchmarkupplåning i USD.

Den nya obligationen förfaller 29 maj 2021 och emitterades till en ränta motsvarande 2,35 procents avkastning, 6 räntepunkter över referensräntan, den s.k. swapräntan, och 12 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Det är den lägsta skillnaden mot en amerikansk statsobligation som Kommuninvest hittills uppnått.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

– Vi är nöjda över det goda mottagandet för denna USD-emission, och att vi kunde emittera till så låga nivåer jämfört med amerikanska staten. Det är ett erkännande för Kommuninvest som emittent och bidrar till kostnadseffektiv finansiering för Kommuninvests medlemmar.

Efter emissionen har Kommuninvest tolv utestående benchmarkobligationer i USD, med förfall årligen mellan 2019 och 2022. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till drygt 145 miljarder kronor (15 miljarder USD).

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2019 är 100–120 miljarder kronor, med förväntningar om utfall i den högre delen av spannet. Med aktuell USD-emission har totalt 61 miljarder kronor hittills lånats upp. För ytterligare information om transaktionen, se Press Points (på engelska).

USD Benchmarkprogram

 

 

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Marcus Waineby
Senior förvaltare
Tel: 010-470 88 62
E-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
Tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
E-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se