Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi emitterar en 3-årig obligation i dollar

Vi har emitterat motsvarande 12 miljarder kronor i en ny 3-årig obligation för vårt program för s.k. benchmarkupplåning i USD.

Den nya obligationen förfaller 24 okt 2022 och emitterades till en ränta motsvarande 1,625 procents avkastning, 15 räntepunkter över referensräntan, den s.k. swapräntan, och 10,8 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Intresset i obligationen var stort och orderboken uppgick till ca 3,2 miljarder dollar. Vi har valt att emittera 1,25 miljarder dollar och istället dra ner spreaden mot swapräntan med två räntepunkter.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

– Vi är nöjda över det goda mottagandet för denna USD-emission, och att vi kunde emittera till så låga nivåer jämfört med amerikanska staten. Det är glädjande att se ett så pass brett intresse med över 70 olika investerare som ville delta i obligationen. Ett erkännande för Kommuninvest som emittent och bidrar till kostnadseffektiv finansiering för Kommuninvests medlemmar.

Efter emissionen har vi tolv utestående benchmarkobligationer i USD, med förfall årligen mellan 2019 och 2022. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till drygt 142 miljarder kronor (14,6 miljarder USD).

Vår nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2019 är 120–140 miljarder kronor. Med aktuell USD-emission har totalt 103 miljarder kronor hittills lånats upp. Ytterligare information om transaktionen ges i bifogade Press Points (på engelska).

 

Press Points

 

 

 

USD Benchmarkprogram

 

 

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Biträdande chef för Skuldförvaltning
tel 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Marcus Waineby
Senior förvaltare
tel: 010-470 88 62
e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se