Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Sammanfattning av ”Krisanalys: Vad händer i marknaden och den kommunala ekonomin?”

”Ett stort arbete ligger framför oss”

Kommuninvest genomförde nu på förmiddagen ett webbinarium på temat ”Krisanalys: Vad händer i marknaden och den kommunala ekonomin?”.

Emelie Värja, forskningsansvarig, tog ett helhetsgrepp om nuläge och framtidsutsikter för kommunsektorns ekonomi. Regeringens stöd är bra, men det är tveksamt om det räcker.

Johan Olander, kundansvarig, konstaterade att de senaste veckornas mönster varit större utlåning med längre löptider och att det nu är nödvändigt att planera framåt. Det är viktigt att som kund kontakta sin kundansvarig i god tid för en dialog om läget, likviditetsplanering, upplåningsbehov m m.

Maria Viimne, vice vd, klargjorde att Kommuninvests konstruktion – inte minst med en extra stor likviditetsbuffert – ger en särskild stabilitet i kristider.

Tomas Werngren, vd, pekade på att den akuta fasen i marknaden nu kan vara över, men att detta inte innebär att man kan luta sig tillbaka. Nästa fas, när pandemin når sin kulmen och sedan och successivt mattas av, kommer även den att innehålla betydande finansiella utmaningar. Dessutom gäller det att redan nu börja jobba i det långsiktiga perspektivet och för hitta en hållbar väg framåt i den kommunala ekonomin: ”Det stora arbetet tror jag ligger i fas tre, då vi skall återgå till en ny normal verklighet. Där kommer det att krävas mycket arbete med att revidera både resultat och investeringsbeslut”.

Ladda ner presentationsbilderna