Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Felaktigt utskick av Särskild insats

Vi har tyvärr skickat ut ett felaktigt underlag till flera av våra medlemmar med en förfrågan om så kallad Särskild insats. Förfrågan om Särskild insats ställs normalt en gång per år till de medlemmar som ännu inte betalt in insatskapital upp till den för närvarade högsta nivån på insatskapitalet, vilket är 900 kr per invånare för kommuner och 180 kr per invånare för regioner. Tyvärr har brevet av misstag gått till flera av våra medlemmar som redan har betalt upp till högsta nivån i insatskapital.

Vi ber så mycket om ursäkt för vårt felaktiga utskick. Ni kan helt bortse från brevet ni fått om Särskild insats.

Ett korrekt underlag kommer att gå till berörda medlemmar runt den 10 juni.

Eventuella frågor kan ställas till Kundgruppen och er kundansvarige eller till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller mobil 070-340 39 83.