Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Det sociala perspektivet blir ännu viktigare”

Kommuninvest driver sedan en tid tillbaka ett utvecklingsarbete kring Lån för Social Hållbarhet. Under hösten går arbetet in i pilotfas, där en handfull pilotkunder ges möjlighet att ansöka om denna nya låneprodukt. Björn Bergstrand, hållbarhetschef, ger en uppdatering om status i arbetet.

Hur långt har processen kommit?

– Vi är fortfarande på ett tidigt stadium. Det ska betonas. Nu i veckan har vi deadline för en första ansökningsomgång för möjliga pilotkunder. I början av oktober träffas vår nybildade expertkommitté för att för första gången pröva ansökningar. Senare under hösten kommer ytterligare ansökningstillfällen. Beroende på hur stor uppslutningen blir får vi sedan se hur vi tar arbetet vidare.

Det vi kan se är att det i grunden finns ett starkt och engagerat intresse bland de kommuner och regioner som är involverade i denna fas. Nu ska det omvandlas till konkreta låneansökningar, för olika former av socialt inriktade investeringar och insatser. Detta är ett steg att ta. Vi får räkna med att det kan ta lite tid innan saker och ting kommer på plats.

Kommuninvest arrangerade ett webbinarium om Lån för Social Hållbarhet på Kommek-mässan i augusti. När kommer frågan upp nästa gång?

Kommek-webbinariet var ett lämpligt tillfälle att börja diskutera våra planer offentligt. Nu tar vi detta vidare.

Inom ramen för vårt digitala Finansforum har vi 20 oktober ett webbinarium med rubriken: ”Lån för Social Hållbarhet: Hur lyfter vi de sociala investeringarna?”. Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor Handelshögskolan Stockholm, Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen samt Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi Örebro Universitet (och medlem i Kommittén för Social Hållbarhet), finns med i panelen. Det bör bli en riktigt intressant diskussion.

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Det är bara att anmäla sig.

Coronapandemin har allvarliga sociala konsekvenser. Hur påverkar det kommunsektorns arbete med social hållbarhet?

– Covid-19 för med sig både ökad arbetslöshet och förvärrade sociala problem, och slår även hårdare mot grupper som redan före pandemin var socialt utsatta. Bilden varierar en del över landet, men påverkar våra  kommuner och regioner både på kort och lång sikt. De sociala utmaningar som man jobbade med innan pandemin slog till kan ha förvärrats, och bli svårare att hantera i det nya läget. Mycket tyder på att pandemin, och dess efterverkningar, gör att det sociala perspektivet framöver blir ännu viktigare i de kommunala och regionala verksamheterna.