Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Avstånden är a och o

I det femte webbinariet inom Finansforum riktades fokus mot pandemin och dess konsekvenser: ”Covid-19 och arbetslivet – hur kommer det nya normala att se ut?”.

En liten men vass panel – bestående av Agnes Wold, professor klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, och Malin, HR-chef på Kommuninvest – analyserade både sjukdomen som sådan och den påverkan som den har på arbetslivet. Hur skyddar man sig mot smitta? Hur bör arbetsplatser och arbetsmetoder, i det perspektivet, anpassas såväl kortsiktigt som i det längre perspektivet?

En slutsats var att det fortfarande är extremt viktigt att hålla avstånden när man befinner sig på en fysisk arbetsplats. Man behöver exempelvis vara mycket noga med att inte låta fika- och lunchrum bli omedvetna smitthärdar. En annan slutsats var att det digitala distansarbetet, som har sina utmaningar, för med sig utmärkta möjligheter att effektivisera arbetsdagen, underlätta livspussel och bredda rekryteringen.

Webbinariet kan ses i sin helhet på YouTube här.

Finansforum