Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Gemensamt remissvar: ”Låt inte riskskatten drabba välfärden”

Regeringen har, tillsammans med C och L, lagt fram ett förslag om en ny riskskatt för banker och andra kreditinstitut. I ett gemensamt remissvar riktar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommuninvest nu skarp kritik mot hur förslaget är utformat.

De båda organisationerna tar inte ställning till att regeringen vill utöka beskattningen av finanssektorn. Men de invänder bestämt mot att förslaget slår mot kommunsektorn. I och med att skatten skulle inkludera det kommunala samverkansverktyget Kommuninvest skulle konsekvenserna för kommuner och regioner bli mycket negativa.

– Eftersom skatten skulle omfatta Kommuninvest, som ägs av 292 kommuner och regioner, skulle den ökade beskattningen ge stora extrakostnader för sektorn och det skulle dessutom bli svårare att låna till nödvändiga välfärdsinvesteringar, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

De båda organisationerna konstaterar även att riskskatten, genom effekterna på kommunsektorn, skulle höja risknivån i finanssystemet samt hämma kommuners och regioners hållbarhetsarbete. Så långt har 400 gröna investeringar i 160 kommuner och regioner finansierats med hjälp av Kommuninvests Gröna lån. En kraftig fördyring av dessa lån vore inte alls bra för klimat och miljö.

Budskapet i remissvaret är därför att Kommuninvest måste undantas från lagstiftningen. Eftersom Kommuninvest är ett offentligt utvecklingskreditinstitut utan vinstsyfte, vars skulder och andra åtaganden är garanterade av kommuner och regioner, vore detta en logisk och rimlig lösning.

– Vi anser att det är anmärkningsvärt att förslaget om riskskatt inte innehåller en konsekvensanalys för kommunsektorn. När man gör den analysen är det lätt att konstatera att de negativa effekterna på kommuner och regioner skulle bli orimliga och helt oacceptabla. Därför behövs ett undantag, säger Göran Färm, ordförande för Kommuninvest ekonomisk förening.

Efter att remissrundan avslutats hanteras nu förslaget vidare av regeringen.

Ladda ner remissvaret

 

Läs vidare:

Debattartikel i Dagens Industri av representanter från Uppsala kommun:
Regeringens riskskatt slår mot kommuner

Intervju med Ulf Bengtsson, föreningsstyrelsens sekreterare på Kommuninvest:
Tung kritik mot riskskatten från viktiga myndigheter

Debattartikel i Dagens Samhälle av Göran Färm (S) och Linda Frohm (M), ordf respektive vice ordf i Kommuninvest ekonomisk förening:
”Låt inte riskskatten bli ett dråpslag mot välfärden”

Intervju med Tomas Werngren, vd på Kommuninvest:
”Låt inte riskskatten slå mot kommunsektorn”

 Grundläggande informationsmaterial