Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Årsredovisning för 2020

Kommuninvest i Sverige AB publicerar idag årsredovisningen för 2020.

Den generella bilden är positiv. Trots att coronapandemin gav upphov till marknadsturbulens och ekonomisk tillbakagång upprätthöll Kommuninvest både stabilitet och tillväxt i verksamheten.

VD Tomas Werngren:

– Det är glädjande att kunna konstatera att vi under året hanterade pandemin och dess konsekvenser utan några väsentliga problem. Verksamheten var helt stabil. Tillgången till kapitalmarknaden var genomgående god, även när marknadsstressen var som högst i mars och april. Kommuner och regioner kunde hela tiden låna utan störningar. Samtidigt fortsatte vi vår tillväxtresa. Med de investerings- och upplåningsbehov som kommuner och regioner alltjämt står inför är kostnadseffektiv finansiering en viktig faktor för att även framöver kunna leverera en högkvalitativ välfärd.

Huvudpunkterna summerades, i samband med bokslutskommunikén, i ett pressmeddelande och i ett kort webbinarium. Här finns Kommuninvest årsredovisning 2020 som PDF.

Kommuninvests årsredovisning 2020