Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nya tag i lokal samverkan

Kommuninvest finns i allra högsta grad över hela Sverige. Med 292 kommuner och regioner i medlemsregistret täcks alla landsändar in.

Samtidigt ligger huvudkontoret i Örebro. Där jobbar en bit över 100 medarbetare med den löpande verksamheten: upplåning, utlåning, service, analys, utveckling, styrning etc.

För att kunna vara en relevant, välförankrad och attraktiv arbetsgivare i lokalmiljön driver Kommuninvest, som en av flera åtgärder, en satsning som kallas lokal samverkan. Detta består av samarbeten med föreningar och organisationer i Örebroområdet som har sunda värderingar, utvecklingsvilja samt ett fokus på utbildning, kultur och/eller innanförskap.

Under 2021 är satsningen inriktad på fyra samarbeten:

Tegelbruket, ett allaktivitetshus för unga, där engagemanget primärt handlar om studiestöd till gymnasieungdomar efter skoldagens slut

Karlslund United, en fotbollsverksamhet för funktionsnedsatta

Trainstation, en mötesplats i fysiskt format där barn och unga kan utveckla sitt kunnande och sin kreativitet inom många olika former av digitalt skapande

Örebro Fältrittklubb Parasektionen, en verksamhet där funktionsnedsatta ges möjlighet till ridning och umgänge med hästar

Om du vill engagera dig i lokal samverkan och/eller våra samarbetspartners – hör då gärna av dig!

Lokal samverkan