Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Vi ska ta vår del av hållbarhetsansvaret”

Kommuninvests VD Tomas Werngren deltog förra veckan i ett frukostmöte om klimatkrav och grön finansiering inom bygg- och fastighetssektorn. Mötet, som hade ett lednings- och styrningsperspektiv, arrangerades inom ramen för satsningen ”Klimatkrav till rimlig kostnad”. Här ger han sin syn på vart utvecklingen på området är på väg.

Varför är dessa frågor viktiga för Kommuninvest?

– Bygg- och fastighetssektorn står för nästan 1/5 av Sveriges klimatpåverkan. Ungefär hälften av detta kommer från själva byggprocessen. För att Sverige senast år 2045 ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser måste byggbranschen stärka sitt klimatarbete. Detta är en avgörande faktor i den gröna omställningen av det svenska samhället.

En stor andel av Kommuninvests totala utlåning går till investeringar i fastigheter och bostäder inom kommunsektorn. Tittar man på våra Gröna lån så är Gröna byggnader en dominerande kategori. Vi är alltså mycket aktivt involverade på området och behöver självfallet ta vår del av hållbarhetsansvaret.

Är det praktiskt möjligt att ställa klimatkrav utan att kostnaderna sticker iväg?

– Ja, det är det. Inom ”Klimatkrav till rimlig kostnad” har vi tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta gått på djupet i frågan. Sommaren 2020 lanserades en vägledning för att göra det lättare för kommunala beställare att ställa klimatkrav vid upphandling av byggprojekt. I anslutning till projektet tog vi för Kommuninvests del fram nya krav för Gröna byggnader. Dessa började gälla nu vid årsskiftet.

En central slutsats är att det går att göra en ordentlig förflyttning – med goda klimateffekter – med hjälp av material och metoder som redan finns tillgängliga. Möjligheterna finns där. Det handlar snarast om att bygga upp kunskap och systematik. Några större kostnadsökningar ska det inte behöva bli frågan om.

Vilka är de största utmaningarna när det gäller ledning och styrning?

– En viktig utmaning är att hålla både det långsiktiga och det kortsiktiga – det strategiska och det taktiska – i huvudet på en och samma gång. Vi behöver ha högt ställda långsiktiga mål. Men vi behöver också hitta arbetssätt där vi hela tiden tar ett steg i taget. Detta är något jag uppskattar med samarbetet i och resultaten av ”Klimatkrav till rimlig kostnad”. Vi har skapat något som är mycket användbart i praktiken och som kan utnyttjas för att kontinuerligt kunna göra de där små framstegen som är så avgörande på längre sikt.