Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Fortsatt bevakning av förslag om riskskatt

I och med regeringskrisen har det uppstått ett oklart läge i en rad politiska sakfrågor. Det gäller även förslaget om en s k riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Ulf Bengtsson, föreningsstyrelsens sekreterare på Kommuninvest, ger sin syn på den uppkomna situationen.

Var står vi nu?

– I grunden är det svårt att säga. Det går i nuläget att se flera olika scenarier framför sig när det gäller riskskatten. En hel del beror på vilken regeringskonstellation som kommer att leda landet framöver.

I denna osäkerhet är det viktigt att inte tappa bort grundförutsättningarna. Om förslaget om riskskatten över huvud taget ska tas vidare, vilket i sig nu är en öppen fråga, skulle ett omtag vara helt nödvändigt. Det visade inte minst den starka och enhetliga kritiken från kommunsektorn – med en samsyn över hela landet och hela det politiska spektrat – i den nyligen genomförda remissrundan. Det måste i så fall skapas ett undantag för kommunal samverkan genom Kommuninvest.

Vad går att göra?

– För närvarande avvaktar vi utvecklingen. Vi har presenterat konkreta förslag som går att genomföra på kort sikt. Där finns en rimlig och fungerande väg framåt om det skulle bli aktuellt.

Från Kommuninvests sida kommer vi hela sommaren finnas tillgängliga för frågor, diskussion och konsultation. Riskskatten skulle, om den genomfördes enligt förslag, få mycket negativa konsekvenser för välfärden, landsbygden och kommunal samverkan. Det vore både orimligt och oacceptabelt.