Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests gröna obligationsprogram får godkänt i extern granskning

Kommuninvests Ramverk för Gröna Obligationer går varje år igenom en extern granskning. Syftet är att kontinuerligt verifiera användningen av de medel som erhållits vid emissioner av dessa obligationer. Årets granskningsrapport, från Kommuninvests externrevisor KPMG, finns nu tillgänglig.

Ramverket för Gröna Obligationer ansluter sig till internationella riktlinjer, de s k Green Bond Principles (GBP). Där är rekommendationen att emittenter ska använda sig av återkommande extern granskning för att styrka att de gröna obligationerna uppfyller de centrala GBP-kriterierna.

Kommuninvest är Sveriges största emittent av gröna obligationer. I början av juni genomfördes den 13:e gröna transaktionen. Efter den har Kommuninvest totalt ca 52 miljarder kr utestående i sju gröna obligationer – varav fem i SEK och två i USD.

De gröna obligationerna finansierar utlåning till gröna investeringar i kommunsektorn. I slutet av juni hade Kommuninvest beviljat Gröna lån, för totalt ca 78 miljarder kr, till över 470 investeringsprojekt i fler än 170 kommuner och regioner.

Kommuninvest Green Bonds Assurance Report 2021, med bilaga, finns bifogad nedan.

För ytterligare information

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
Tel: 070-886 94 76
E-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dokument

Kommuninvest Green Bonds Assurance Report 2021

Kommuninvest Appendix to GBAR 2021