Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Svenska kommuner och regioner har i Kommuninvest ett eget verktyg för trygg och kostnadseffektiv finansiering. Vi ska finansiera kommunsektorns utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle.

Vårt hållbarhetsarbete styrs av det uppdrag vi fått från medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening och som uttrycks i vår vision: ”att finansiera de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle.”

Arbetet utgår från det ägardirektiv som antagits av föreningens medlemmar. Där framgår att Kommuninvest ska bidra till en hållbar utveckling av samhället både genom att minska den egna, direkta, miljöbelastningen och den indirekta miljöbelastningen vid kreditgivning och placering. Utöver insatser för en minskad miljöpåverkan omfattar vårt hållbarhetsarbete även insatser för att stödja och utveckla vår roll som ansvarsfull arbetsgivare och samhällsaktör.

Internationella riktlinjer och principer som vi följer:

  • FN:s program för finansiella institutioner (United Nations Environment Program Finance Initiative, UNEPFI)
  • Principerna för utgivning och återrapportering av gröna obligationer (Green Bond Principles samt Green Bonds Harmonized Framework for Impact Reporting).

  Hållbarhetsrapport 2018

Vi arbetar för ett hållbart samhälle

Samhällsengagemang