Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar sin sjätte gröna obligation

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om 3,5 miljarder kronor, den sjätte hittills och den fjärde i svenska kronor. I likhet med Kommuninvests föregående gröna obligationer, kunde transaktionen tack vare god efterfrågan och en övertecknad orderbok prissättas lägre än Kommuninvests traditionella svenska obligationer. Denna gång uppgick den beräknade prisskillnaden till 2 räntepunkter.

Den gröna obligationen köptes av ett 20-tal inhemska och internationella investerare, inklusive Alecta, Catella, Folksam, LF Bank Treasury, Länsförsäkringar Liv, Sak och Fondliv, Nordea Investment Management, Robur, SEB Investment Management, SEB Treasury, SHB Treasury, Skandia Investment Management och Storebrand Asset Management / SPP Fonder. Löptiden på obligationen är fem år, med förfall i mars 2024.

– Vi letar fortlöpande efter investeringar som kombinerar finansiella värden med en grön profil. Vår investering i Kommuninvests gröna obligation gör det möjligt att stimulera kommuners gröna förändring samtidigt som vi skapar god avkastning och bidrar till bättre pensioner för våra kunder, säger Alexander Onica, Portfolio Manager hos pensionsbolaget Skandia.

Sedan Kommuninvest lanserade sitt gröna upplånings- och utlåningsprogram i juni 2015 har 23,9 miljarder kronor emitterats i sex gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till största svenska emittent. Hittills har fyra gröna obligationer emitterats i svenska kronor och två i US dollar. Orderboken vid tisdagens transaktion uppgick till över 6 miljarder kronor och investerare från sex länder deltog.

Christian Ragnartz, chef för Kommuninvests skuldförvaltning, kommenterade transaktionen:

– Det är glädjande att notera ett fortsatt starkt investerarintresse och bra prissättning för våra gröna obligationer i SEK. Sverige har idag en av världens mest utvecklade marknader för grön finansiering, och ett allt större utbud av gröna obligationer. Att vi kan erhålla lägre upplåningskostnader visar att hållbarhet har ett tydligt värde, och gör det enklare för Kommuninvest att stimulera kommunsektorns gröna omställning.

Kommuninvest matchar den gröna obligationsutgivningen mot s.k. Gröna lån för investeringsprojekt som tar sikte på minskad miljöpåverkan. Totalt hade Kommuninvest i mitten av mars 2019 utbetalt 29,2 miljarder kronor i s.k. Gröna lån till 242 projekt i 115 kommuner och regioner. Kommuninvest förväntar sig en fortsatt ökning av den gröna utlåningen, och att kunna vara en frekvent emittent av gröna obligationer, i flera valutor. Kommuninvests prognos för upplåning under 2019 uppgår till 100-120 miljarder kronor.

 

Se vår film om Gröna lån och gröna obligationer nedan.

 

Mer information

Press Points (på engelska)

Gröna obligationer

 

 

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
tel: 010-470 87 06, christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef/Senior Investor Relations Manager
tel: +46 (0) 70-886 94 76, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se