Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till att minska CO2-utsläppen med 643 000 ton årligen

Kommuninvest publicerar idag sin årliga Green Bonds Impact Report, December 2020. Rapporten visar att CO2-effekterna är starka. De 416 gröna investeringsprojekt som finansierats av Kommuninvests gröna obligationer bidrar sammantaget till ca 643 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp. Det motsvarar utsläppen från ca 413 000 bilar.[1]  Den gröna utlåningen fortsatte att växa i snabb …

Läs mer

Kommuninvest emitterade ny obligation i kronprogrammet

Kommuninvest har idag emitterat en ny sjuårig obligation under det svenska obligationsprogrammet. Tre miljarder SEK emitterades och transaktionen övertecknades 1,7 gånger.   Den nya obligationen, K2805, förfaller 2028-05-12. Transaktionen prissattes 5,5 baspunkter över swapräntan och ca 46 baspunkter över motsvarande statsobligation.  Efter emissionen har det svenska obligationsprogrammet nio utestående obligationer med förfall mellan 2021 och 2028. Den utestående volymen är ca 275 miljarder …

Läs mer