Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Satsningar i idrottshall för ökad trygghet och tillgänglighet

Projektbeskrivning

I stadsdelen Andersberg med sina 5500 invånare, utvecklas idrottshallen för att skapa ökad trygghet inomhus och utomhus runt byggnaden. Material används för att säkerställa att fler kan och vill använda lokalen. Idrottshallen möjliggör för fler aktiviteter vilket ger möjlighet till ökad aktivering av platsen, vilket skapar en tryggare känsla med större närvaro av barn och vuxna i Andersbergs centrum.

 

År 2019 genomförde Gävle kommun en trygghetsvandring med tillhörande medborgardialog i Andersberg för att identifiera trygga och otrygga faktorer och områden. Utifrån detta har en trygghetsplan för Andersberg tagits fram med rekommenderade åtgärder för belysning i stadsdelen och där området runt om Andersbergs Idrottshall lyfts upp som ett behovsområde utifrån bristande belysning. Trygghetsvandringen visade även ett behov av att få fler kvinnor att känna sig trygga att röra sig utomhus i området.

 

Inom ramen för projekt Stadsdelslyftet, som tillsammans med Gavlefastigheter AB varit med och utformat projektet, genomfördes i juni 2022 en medborgardialog igen med syfte att inventera nya behov. I medborgardialogen framgick det att boende även ville se en förbättrad inomhusmiljö i idrottshallen. Idrottshallen är en viktig plats som nyttjas av barn och unga i stadsdelen. Upprustning invändigt ses som en del i att uppmuntra barn och unga till fysisk aktivitet och ge goda levnadsmiljöer vilket utgår från kommunens sociala hållbarhetsmål om jämlik hälsa. I utformningen har projektet utgått från aspekter som kön och funktion för att kunna skapa en mer jämlik idrottshall. Dessutom skapas ökad tillgänglighet inom idrottshallen för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättning och parasport ska vilja nyttja idrottshallen för aktivitet.

Låntagare: Gavlefastigheter AB

Medlem: Gävle kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Idrottshall

Social insats: Invändig upprustning av idrottshallen samt åtgärder för ökad trygghet, jämställdhet och tillgänglighet i idrottshallen. Idrottshallen tillgänglighetsanpassas även för rullstol och permobil.

Sociala mål: Idrottshallen skapar möjlighet för ökad aktivitet och rörelse, främjar hälsa och välmående i en tryggare miljö.

Lånebelopp: 13 000 000

Projektkategori: Hälsa, idrott, utbildning och kultur

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt