Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet: Enköpings Hyresbostäders initiativ ”Fokus Framtid” satsar på social hållbarhet

Projektbeskrivning

Enköpings Hyresbostäder har beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 1,177 miljarder kronor, för finansiering av befintligt bestånd och sociala insatser i områdena Romberga, Lillsidan och Korsängen/Sadelmakaren. Enköpings Hyresbostäder, även kallat EHB, är kommunens största fastighetsägare med drygt 3000 bostäder och cirka 38 000 kvm lokalyta. Ett av deras övergripande mål är att arbeta aktivt med utvecklingen av Enköping och ta hänsyn till de olika hållbarhetsfaktorerna.

 

Ett av EHB:s framstående initiativ är ”Fokus Framtid”, där de aktivt arbetar för att främja utvecklingen både inom det egna fastighetsbeståndet, men också i samhället i stort. De fokuserar på sociala insatser och att arbeta preventivt för att hindra negativ utveckling. ”Fokus Framtid” strävar efter att skapa stolthet och positiva förändringar genom att stärka de goda krafter som redan finns i samhället.

 

Förhoppningen är att arbetet med social hållbarhet kommer att skapa stolthet och gemenskap i områdena. Genom att erbjuda kostnadsfria ungdomsaktiviteter och satsningar på föreningslivet, som till exempel Mamma United, strävar de efter att stärka individuell kompetens och skapa möjligheter för alla, oavsett bakgrund. Förhoppningen är att förbättringar kommer att upplevas snabbt på individnivå och på sikt även på samhällsnivå.

Låntagare: Enköpings Hyresbostäder

Medlem: Enköpings kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Områdessatsning

Social insats: Skapa och stödja positiv utveckling i ovannämnda områden och samhället samt stärka samhällsutvecklingen och individers möjligheter oavsett bakgrund.

Sociala mål: Ökad jämlikhet, trygghet och trivsel i områdena.

Lånebelopp: 1 177 000 000 kronor

Projektkategori: Boende och boendemiljöer

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt