Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Minskad otrygghet och fler jobb kring stadsdelscentrum

Projektbeskrivning

AB Eidars lån gäller en investering där bostadsbolagets huvudkontor har flyttats till stadsdelen Lextorp för att skapa en positiv dynamik kring Granngården Centrum, en öde stadsdelsgalleria som under flera år kännetecknades av påtaglig otrygghet och en negativ utveckling. Eidar har beviljats Lån för Social Hållbarhet för den upprustning och utbyggnad av lokaler och iordningsställande av utemiljön som genomförts sedan 2016.

 

Eidars val att etablera sig i området har skapat en grundtrygghet som motiverat andra aktörer och Granngården Centrum är nu en arbetsplats för ett par hundra personer. Närservice i form av Eidars kontor, vårdcentral, apotek, restaurang, närlivs och en lokal matproducent finns på plats. Det har i sin tur gett bättre förutsättningar för bl.a. omsorgen gällande äldreboende och hemtjänst. De sociala värden som skapats inkluderar ökad sysselsättning, ökad närservice samt förbättrade förutsättningar för äldreomsorg och hemtjänst. Med ett levande centrum fungerar hela stadsdelen bättre.

Låntagare: AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag

Medlem: Trollhättans kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Granngården centrum

Social insats: Flytt av AB Eidars huvudkontor, sysselsättning i Eidar Akademi och rekrytering av boende i området

Sociala mål: Ökad sysselsättning (~200 jobb), ökad närservice samt bättre förutsättningar för äldreboende och hemtjänst

Lånebelopp: 51 miljoner kronor

Projektkategori: Boende och boendemiljöer

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt