Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Satsning på vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Projektbeskrivning

Varbergs kommuns nya särskilda boende, Midsommargården, invigdes våren 2021. Både byggnaden och verksamheten är specifikt utformade för att kunna ge så bra vård och stöd som möjligt till personer med demenssjukdom. Inriktningen är att åstadkomma en kvalitetshöjning inom ett område, demenssjukdomar, där kommunen ser ett ökande behov framöver.

 

Den unika boendemiljö som skapats, både inomhus och utomhus, syftar till att stimulera sinnen och minnen. Den ska underlätta orientering och igenkänning och, bland annat i en atriumträdgård, ge positiva intryck och upplevelser. Boendet har en dagverksamhet med fokus på demenssjuka samt en dedikerad enhet för yngre personer som har demenssjukdom.

 

Till boendet knyts även ett demensteam, med olika professioner och spetskompetens kring demenssjukdomar. Avsikten är att teamet, som utgår från Midsommargården, ska stötta inte bara äldre på särskilt boende i kommunen, utan även inom hemtjänsten och i arbete med personer med funktionsnedsättningar.

Låntagare: Varbergs kommun

Medlem: Varbergs kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Demensboende

Social insats: Boendemiljö som ska stimulera sinnen och minnen; dagverksamhet; särskild enhet för yngre med demenssjukdom; demensteam av specialister som även stöttar andra verksamheter

Sociala mål: Att ge stabilitet, trygghet och stimulans för demenssjuka; att åstadkomma en kvalitetshöjning inom ett område med ökande behov framöver

Lånebelopp: 174 miljoner kronor

Projektkategori: Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt